Văn bản pháp quy
Thông tư 02 của bộ Nội vụ (06/08/2008 11:05)

Thông tư của Bộ Nội vụ số 02/2007/TT-BNV ngay 25 tháng 5 năm 2007 Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Nguồn tin: Bộ Nội vụ
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật