Nghiệp vụ
5 Giải báo chí Toàn quốc trong năm 2017 (24/03/2017 09:29)
Ngoài Giải báo chí Quốc gia hằng năm (năm nay chấm và trao Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XI - năm 2016), năm 2017 Hội Nhà báo Việt Nam đang chủ trì hoặc phối hợp chủ trì 5 Giải báo chí Toàn quốc.

Đó là các giải:

Giải thưởng về Thông tin Đối ngoại  2017, trong đó báo chí chiếm số lượng lớn (nhận tác phẩm đến hết tháng 3/2017).

Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng, mang tên Búa liềm vàng (nhận tác phẩm đến cuối năm).

Giải báo chí Toàn quốc về Phòng chống tham nhũng, lãng phí (nhận TP đến hết tháng 10).

Giải báo chí Toàn quốc về Tự hào Nông dân Việt Nam (nhận tác phẩm đến hết tháng 8)

Giải báo chí Toàn quốc về Giảm nghèo bền vững (nhận TP đến hết tháng 11).

Ngoài ra, một số bộ, ngành đang tiếp tục đề xuất Hội phối hợp tổ chức các giải khác.

Đây là cơ hội tốt, tạo điều kiện cho hội viên  cả nước tham gia sáng tạo tác phẩm xuất sắc, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa dự giải có chuyên môn cao.

Các văn bản liên quan các giải đều được gửi tới các cấp hội trong cả nước và công bố trên trang điện tử của Hội: www.vja.org.vn. 

Việc tổ chức cho hội viên tham gia các giải này là một tiêu chuẩn thi đua đối với các câp Hội.

 

                                                                                                          Trần Bá Dung

 

Nguồn tin: Ban Nghiệp vụ
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật