Tổ chức Hội
BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM KHÓA X (Nhiệm kì 2015 – 2020) (23/09/2011 15:25)

 

 Thuận Hữu

Ủy viên Trung ương Đảng 

 Tổng Biên tập Báo Nhân dân 

 

 Chủ tịch 

 

 

 

 

Hồ Quang Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Bé

Phó Chủ tịch Chuyên trách

Mai Đức Lộc

Chủ tịch HNB TP.Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Chuyên trách

 

Trần Bá Dung 

Chủ tịch LCH Cơ quan TƯ HNBVN 

Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN  

Ủy viên Ban Thường vụ

 

 

 Nguyễn Quý Hòa

Phó Chủ tịch HNB TP.Hồ Chí Minh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ủy viên Ban Thường vụ

Phạm Văn Huấn

Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân 

Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Thế Kỷ

Ủy viên Trung ương Đảng 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói

Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

 

Nguyễn Đức Lợi 

Ủy viên Trung ương Đảng 

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

Phạm Văn Miên

Chủ tịch LCH Nhà báo Bộ Công an

Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân

Ủy viên Ban Thường vụ

Trần Bình Minh

Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng Giám đốc Đài  Truyền hình Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

Phan Hữu Minh

Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

 

Trương Minh Tuấn 

Ủy viên Trung ương Đảng 

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Ủy viên Ban Thường vụ

 

Trịnh Văn Ánh

Phó Chủ tịch HNB Bắc Giang

Tổng Biên tập Báo Bắc Giang

 

Nguyễn Văn Phước Cường

Chủ tịch HNB Tiền Giang

Trần Trọng Dũng

Phó Chủ tịch HNB TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh 

Hà Thị Hồng Dương

Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam

 


Nguyễn Công Đán

Chủ tịch HNB Hưng Yên

Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên

 

Hà Minh Đích

Chủ tịch HNB Quảng Ngãi

 

Phạm Văn Đức

Chủ tịch LCH Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

Phạm Song Hà

Chủ tịch LCH Nhà báo Báo Nhân Dân

Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HNB Thừa Thiên Huế

Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế

 

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam 

Phan Đức Hiền

Chủ tịch HNB Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Quang Hiệp 

Chủ tịch HNB Bình Dương 

Tổng Biên tập Báo Bình Dương

Nguyễn Khắc Hiếu

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc

Huỳnh Quốc Hoàng

Chủ tịch HNB TP. Cần Thơ

Phan Quang Hưng

Chủ tịch HNB Lào Cai

Giám đốc Đài PT-TH Lào Cai

 

Nguồn tin: Ban Công tác Hội
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật