Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nhiều mô hình và cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở Sơn La (01/07/2015 15:12)
Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng, được thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và đối với chính đội ngũ của cán bộ, đảng viên của Đảng.

 

Trong 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 03), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc của tỉnh Sơn La đã tiếp tục chỉ đạo sát sao, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đứccủa Bác trở thành nền nếp với nhiều chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua đó, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời đã góp phần tạo động lực tinh thần cho Đảng bộ và nhân dân khắc phục khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh.
 
Ở các địa phương, đơn vị việc triển khai các nội dung của Chỉ thị 03 mang ý nghĩa thiết thực, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, gắn với công tác xây dựng Đảng và các phong trào khác. Nhiều đơn vị, địa phương đã chọn việc khắc phục những hạn chế, yếu kém là trọng tâm để tạo  bước đột phá. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó nhấn mạnh gắn việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu và hàng ngàn mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi các tệ nạn và bức xúc xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như:
 
Thành uỷ Sơn La: Để việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 09.9.2013 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố. Ngoài ra, để giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/TU ngày 19.5.2014 về việc hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, trong đó hướng dẫn cụ thể nội dung, trình tự các bước thực hiện đối với tổ chức đảng và đảng viên để đạt hiệu quả cao trong phấn đấu thực hiện làm theo gương Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI.
 
Huyện Quỳnh Nhai: Đã thành lập “Quỹ Chỉ thị 03” (bắt đầu triển khai thực hiện từ quý IV.2013), đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động, nhằm giúp đỡ những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảng viên gặp hoạn nạn đột xuất và xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn huyện. Đến hết ngày 30.11.2014 đã thu được 288.852.000 đồng ủng hộ 10 bếp ăn cho 10 đơn vị trường học, trị giá 15.000.000đ/bếp.
 
Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu: Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong chi tiếp khách, Uỷ ban nhân dân huyện đã có Công văn số 400/UBND-VHTT ngày 08.4.2014 về việc thực hiện nét đẹp văn hóa và thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, số tiền tiết kiệm được 13.207.709  đồng, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo lời dạy của Bác. Các cơ quan, đơn vị trong huyện lập sổ nhật ký theo dõi công việc đối với từng cá nhân, thực hiện chế độ hội ý đầu tuần của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, rà soát tiến độ giải quyết công việc; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Đảng uỷ Công an tỉnh: Để đột phá vào khâu yếu, mặt yếu và tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác, văn hoá ứng xử, thái độ phục vụ…Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-CAT ngày 14.11.2012 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ trong tình hình hiện nay; xác định cơ chế, trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; khắc phục những thiếu sót khuyết điểm trong thực hiện lề lối làm việc, trong quan hệ ứng xử với nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Chi đoàn Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh với việc xung kích, tình nguyện xuống địa bàn cơ sở tiến hành thủ tục cấp chứng minh cho nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, giao thông đi lại khó khăn, không có điều kiện đến làm chứng minh thư nhân dân để giảm bớt thời gian đi lại và chi phí cho nhân dân.
 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đa dạng hóa công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như Hội thi kể chuyện trong thanh niên, hội thi kể chuyện trong các liên đội, hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo tủ sách hè, ngày hội Đại đoàn kết thanh niên các dân tộc Sơn La, tổ chức diễn đàn "Thời thanh niên của Bác - Thời thanh niên của chúng ta", "Khát vọng tuổi trẻ",  viết nhật ký làm theo lời Bác, xây dựng tủ sách học tập và làm theo lời Bác, giáo dục thế hệ trẻ tại các di tích lịch sử, tổ chức chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, “Những giây phút cuối đời của Bác”, “Nhìn ra biển cả”, đọc sách và tọa đàm về cuốn “Người đi tìm hình của nước”... cung cấp những câu chuyện về Bác cho các cơ sở Đoàn thông qua thông tin điện tử, bản tin, tài liệu sinh hoạt; tổ chức Hội nghị tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu…
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập và làm theo gương Bác, đã xây dựng 902 mô hình với 13.160 hội viên tham gia như: mô hình tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày, nuôi lợn đất tiết kiệm, ống tre tiếp sức, hũ gạo tình thương, tiết kiệm thời gian…Kết quả đã tiết kiệm được trên 12 tỷ đồng, giúp cho 3.870 hội viên vay; tổng số gạo, thóc tiết kiệm được là 22.150 kg, đã hỗ trợ 1.954 hội viên.
 
Hội Nông dân tỉnh: Đã chỉ đạo các cấp hội thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình; chống tham ô lãng phí trong cơ quan; xây dựng 15 điểm sáng vùng biên; 58 mô hình điểm sáng an ninh nông thôn; có 1.175 bản, tiểu khu không có người mắc các tệ nạn xã hội; trên 1.300 bản, tiểu khu không có tội phạm ma túy… Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến đến nay, toàn tỉnh đã có 33.283 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 14.3.2013 và Nghị quyết số 63 ngày 12.12.2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu…

Công tác triển khai đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; cán bộ đảng viên và bí thư các chi bộ là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Đến hết quý I.2015, toàn tỉnh đã thực hiện nâng cấp, bê tông hóa được 1.394 tuyến, chiều dài 514,12 km với tổng kinh phí 517,6 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 174,59 tỷ đồng, chiếm 33,73%; vốn huy động nhân dân đóng góp 343,01 tỷ đồng, chiếm 66,27%); kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện 504 tuyến, chiều dài 292,64 km với tổng kinh phí 336,05 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 124,39 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 211,67 tỷ đồng).
 
Về hỗ trợ cho học sinh: Thực hiện Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12.12.2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tại trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 956-KL/TU ngày 16.01.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân công việc thực hiện chủ trương tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ làm nhà bếp, vườn rau, mua sắm, ủng hộ trang thiết bị phục vụ cho các trường có học sinh bán trú, tạo thành một phong trào thi đua sâu rộng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả đến nay đã có 1.347 phòng ở bán trú học sinh (làm mới 131  phòng), 207 nhà bếp (làm mới 199  nhà, sửa chữa nâng cấp 08 nhà bếp), làm mới 204 vườn rau xanh; có 214 trường phổ thông tổ chức nấu ăn tập trung với 23.186 học sinh ăn tập trung.

Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03 chính là ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Lề lối làm việc của các cấp được chú ý, sửa đổi. Đặc biệt, sự tham gia tích cực, gương mẫu của đa số cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng, được thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, trong đó có sự nỗ lực của Tỉnh ủy, các ban ngành, chính quyền địa phương của tỉnh trong công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy, đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; chính sách nấu ăn cho học sinh bán trú, xây dựng đường giao thông nông thôn, hay việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25 về nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đã giải quyết được nhiều vấn đề cần thiết, bức xúc trong nhân dân, được sự ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và đối với chính đội ngũ của cán bộ, đảng viên của Đảng.
 
 

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân trong 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã có 4.788 lượt tập thể và cá nhân được đảng bộ và chính quyền các cấp của tỉnh được biểu dương khen thưởng. Trong đó, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 1 tập thể được nhận thư khen của Tổng Bí thư; 172 tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen...).
Nam Anh

 

Nguồn tin: Theo tuyengiao.vn
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật