Tư liệu Hội
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI HỘI NHÀ BÁO CÁC TỈNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên (22/04/2011 08:50)

1.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH LONG AN

Trụ sở: số 10 Lê Lợi, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An         
Điện thoại:           072- 3821.655
Fax (Báo) :           072- 3824.830
Chủ tịch:   Phan Thanh Vân
- Giám đốc Đài PT-TH Long An
Điện thoại CQ:       072- 3822.558                                                            
Điện thoại NR:       072- 3522 777            
Di động:                  0913 876 076
Phó Chủ tịch Thường trực:   Nguyễn Chín
Điện thoại CQ:       072- 3821.655                                                            
Điện thoại NR:       072- 3822.914            
Di động:                   0918.781.555
Phó Chủ tịch:     Đặng Niềm
Điện thoại CQ:     072- 3821 655                                                            
Điện thoại NR:     072- 3829.844            
Di động:                0919.233.979
Thường trực Văn phòng:     Lê Thành Quan
Điện thoại CQ:      072- 3821 655                                                            
Điện thoại NR:      072- 3200 411            
Di động:                 0913 686 944
 
2.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH NAM ĐỊNH
Trụ sở: Nhà B – 68 Trần Phú, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại:                 0350- 3869 828
                                     0350- 3867 927
Fax:                             0350- 3869 828
Chủ tịch: Trần Đại Quyết
Điện thoại CQ:               0350- 3643 486
Điện thoại NR:               0350- 3844 082
Di động:                          0913 290 577
Phó Chủ tịch Thường trực:   Trần Anh TÚ
- Giám đốc Đài PT-TH Nam Định
Điện thoại CQ:      0350- 3643 486
Điện thoại NR:      0350- 3844 082
Di động:                 0913 274 757
 
Phó Chủ tịch: Trần Đức Long
-   Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định
Điện thoại CQ:     0350-3860 425
Điện thoại NR:     0350-3867 744
Di động:               091 2207 851
Phó Chủ tịch:   Đỗ Minh
 - Trưởng Ban Chương trình Đài PT-TH Nam Định
Điện thoại CQ:     0350- 3860 425
Điện thoại NR:     0350- 3867 744
Di động:                 0913 558 131
Thường trực Văn phòng: Trần Thị Hằng: 0168 665 281
Phạm Hồng Thắm : 0915 387 257
Điện thoại:                0350- 3867 927
 
3.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH NGHỆ AN        
Trụ sở: số 3 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An        
Điện thoại:  0383-562.802
Chủ tịch:   Trần Duy Ngoãn
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Giám đốc – Tổng biên tập Đài PT-TH Nghệ An
Điện thoại CQ:         0383- 842.700                                                            
Điện thoại NR:         0383- 594.590            
Di động:                    0913.567.362
Fax:                           0383- 832 664
Phó Chủ tịch Thường trực:   Nguyễn Quốc Hiếu   
Điện thoại CQ:     0383- 562.802                                                            
Điện thoại NR:     0383- 832.527            
Di động:                0913.350.729
 
4.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH NINH BÌNH
Trụ sở: đường Tràng An, p.Đông Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại:      0303- 876 241
E-mail: hoinhabaonb@gmail.com
Chủ tịch:   Nguyễn Kim Toàn
Điện thoại CQ:       0303- 881 651
Di động:                   0912 900 939
Phó Chủ tịch Thường trực:   Nguyễn Văn Đông
Điện thoại CQ:     0303- 891 124
Di động:                 0912 667 317
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thế Dũng
Điện thoại CQ:     0303- 898 852
Di động:                 0912 148 663
Thường trực Văn phòng: Lê Thị Hương Giang
Điện thoại CQ:     0303- 876 241
Di động:                 0123 9345 728
 
5.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH NINH THUẬN  
Trụ sở: 279A, đường 21/8, p.Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại:    068- 3830.330
Fax :                068- 3830 330            
Chủ tịch:   Nguyễn Minh Trứ
Điện thoại CQ:   068- 3830330                                                             
Di động:               0913 930 353
Phó Chủ tịch Thường trực:   Hoàng Mai Hoa
Điện thoại CQ:   068- 830.330                                                               
Di động:              0918.419.737
Phó Chủ tịch: Mai Văn Ty
- Tổng biên tập Báo Ninh Thuận
Điện thoại CQ:    068- 3830 330
Di động:                0918.416.723
Thường trực Văn phòng:   Nguyễn Tuyết Phi
Điện thoại CQ:     068- 3830.330                                                            
Di động:                 0938 002 009
 
6.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH PHÚ THỌ
Trụ sở: 1600 Đường Hùng Vương,p.Gia Cẩm,tp Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại/Fax:   0210-3847.550
Chủ tịch:   Nguyễn Huy Hoàng
- Tổng biên tập Báo Phú Thọ                       
Điện thoại CQ:    0210- 3847.790                                                          
Di động:   0913.282.900
Phó Chủ tịch Thường trực:   Đỗ Sơn Hùng
Điện thoại CQ:     0210- 3814 990                                                          
Điện thoại NR:      0210- 3849.628          
Di động:                 0913.283.226
Phó Chủ tịch:   Nguyễn Văn Khỏe
- Giám đốc Đài PT-TH Phú Thọ
Điện thoại CQ:  0210- 3841 045                                                          
Di động:             0912 218 144
Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Việt           
Điện thoại CQ:  0210- 3847.550                          
Di động:              0912 746 044
 
7.       HỘI NHÀ BÁO TỈNH PHÚ YÊN         
Trụ sở: số 62 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên        
Điện thoại:    057-3841.645
Fax (Báo):     057- 3841.275
Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh
- Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên
Điện thoại CQ:    057- 3841.007                                                            
Điện thoại NR:     057- 3841.256            
Di động:                0905.841.007
Thường trực Hội:   Đoàn Pháp 
Điện thoại CQ:       057- 3841.645                                                            
Điện thoại NR:       057- 3889.376            
Di động:                 0903.529.039
Nguồn tin: N.V.N-Ban Công tác Hội
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật