Đề án 369
Thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (04/06/2008 11:53)

Tham luận tham gia Hội thảo toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam “Người làm báo Việt Nam Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức tại Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2008.

 

Như chúng ta đã biết, tháng 6/1925, tại Quảng Châu - Trung Quốc, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập thì tờ báo Thanh Niên cũng ra đời vào ngày 21/6/1925, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Trải qua 82 năm không ngừng phấn đấu xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt , báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, kịp thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn của đất nước. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, báo chí cách mạng Việt Nam luôn luôn theo kịp những sự kiện quan trọng có tính thời đại, thông tin nhanh chóng những vấn đề nổi cộm, nóng bỏng, thiết thực, hữu ích đến các tầng lớp nhân dân, nối kết và truyền thông khá hoàn chỉnh với các hệ thống thông tin hiện đại của thế giới, mang tính toàn cầu cao.

Kỷ niệm 82 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, mỗi người làm báo chúng ta lại bồi hồi, xúc động tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước ta. Bác vừa là lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, vừa là người thầy xuất sắc của giới báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn trách nhiệm vẻ vang của mình, cán bộ báo chí phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.

Đặc biệt chúng ta càng tự hào hơn nữa khi biết rằng 142 năm qua (kể từ ngày 01/4/1865, tờ Gia Định báo được chính quyền thực dân Pháp cấp giấy phép xuất bản số đầu tiên và đó cũng là tờ báo đầu tiên phát hành bằng tiếng Việt theo một hiệp định hàng đầu của Nam triều thời vua Tự Đức) báo chí nước nhà vẫn tồn tại và phát triển không ngừng dù cho có nhiều biến động, thăng trầm của đất nước.

Với bề dày lịch sử báo chí như thế, thời gian đã trở thành kiến thức tích luỹ mà nhân dân ta đang kế thừa, đó là điều vinh hạnh đối với những người làm báo chúng ta.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta viết báo từ năm 1920, Bác đã để lại sự nghiệp báo chí đồ sộ. Bác luôn quan tâm và chỉ rõ vai trò của báo chí cách mạng, đó là cơ quan ngôn luận, chiếc cầu nối giữa Đảng với dân nhằm tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ, từ đó hướng dẫn cho họ hành động cách mạng. Qua các bài viết, bài nói chuyện, bài huấn thị của Người có thể thấy tư tưởng của Bác về báo chí hết sức phong phú và sâu sắc. Tại Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959, Bác đã chỉ rõ “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới”.

Báo chí cách mạng phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội - quân sự, an ninh… cả chiều rộng, chiều sâu trên từng lĩnh vực. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán nội dung báo chí “Hay nói chính trị suông, mà ít chú ý đến vấn đề khác”. Nội dung cụ thể của báo chí không thể chỉ viết những cái hay, cái tốt mà phải nêu lên khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phê bình, giúp đỡ họ sửa chữa tiến bộ. Theo Người “Không nên chỉ biết đến cái tốt mà giấu cái xấu, phê bình phải đúng đắn; nêu cái hay, cái tốt phải có chừng mực, chớ có phóng đại”. Những thông tin của báo chí đưa ra phải phản ánh chân thực cuộc sống, không bôi son, tô vẽ, thổi phồng quá mức những quan điểm tư tưởng, những sự kiện, những gương người tốt việc tốt. Phê bình phải đúng mức, không được lợi dụng ảnh hưởng của dư luận để bôi xấu, chỉ trích quá đáng những thiếu sót của cán bộ, đảng viên và các tổ chức khi có khuyết điểm; không vì cảm tình cá nhân mà thích viết tốt hay xấu là tuỳ thuộc vào chủ quan của tác giả. Theo quan điểm tư tưởng của Hồ Chủ tịch, người làm báo cách mạng trước hết phải có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội nghiêm túc. Đó là phải có lập trường chính trị vững vàng, thường xuyên quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản. Phải nâng cao trình độ văn hoá và đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Bác yêu cầu người làm báo cách mạng muốn tiến bộ, viết hay thì phải ra sức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá và đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo cách mạng phải nhạy bén với sự vận động phát triển của đất nước, lòng say mê nghề nghiệp, luôn đứng về phía công lý, lẽ phải, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; làm trong sạch, lành mạnh đời sống xã hội.

Đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực, dũng cảm là một trong những yêu cầu rất quan trọng đối với người làm báo cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, những người làm báo và tham gia lĩnh vực báo chí ở nước ta, ngoài việc phải có trình độ văn hoá, trình độ nghiệp vụ thành thạo để nắm bắt được công nghệ làm báo hiện đại còn phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đồng thời họ còn phải có tinh thần dũng cảm trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống lại cái xấu, cái ác… phát hiện nhanh hơn và kịp thời lên tiếng chỉ mặt, vạch tên những cái xấu, bênh vực lẽ phải, vì lợi ích của nhân dân. Lòng trung thực, tinh thần dũng cảm, vững vàng trước mọi cám dỗ, thử thách, trở thành điểm tựa vững chắc cho mọi nhà báo tham gia đấu tranh chống tiêu cực trong những năm qua, đã in dấu sâu đậm trong công chúng. Nhiều nhà báo đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và nghề nghiệp trong sáng, trở thành tấm gương đối với đồng nghiệp. Đợt sinh hoạt chính trị nghiệp vụ và cuộc hội thảo toàn quốc “Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo” đã khẳng định quyết tâm của giới báo chí Việt Nam trong quá trình làm trong sạch để không ngừng phát triển của chính mình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhất là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn tám thập kỷ qua báo chí cách mạng Việt Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nội dung và hình thức của các tờ báo, cũng như sự lớn mạnh chưa từng có của đội ngũ những ngưòi làm báo. Nhất là trong hơn 20 năm đổi mới đất nước, báo chí nước ta đã đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, kịp thời đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước xuống cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã họi, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; là một trong những động lực trực tiếp tham gia thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, báo chí có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, vừa là người tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, vừa là người phát hiện biểu dương nhân tố mới, những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống xã hội của mỗi con người, mỗi địa phương, mỗi đơn vị. Đồng thời kiên quyết phê phán, lên án cái xấu, cái tiêu cực, sai trái, lệch lạc. Điều đó càng đòi hỏi nhà báo phải quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, là trách nhiệm, lương tâm của cán bộ, đảng viên nói chung và đội ngũ nhà báo nói riêng.

Nhà báo mỗi khi viết hãy nhớ về Bác và ôn lại những lời dạy sâu sắc của Bác về báo chí cách mạng để ngòi bút của chúng ta sắc bén hơn và cái tâm của chúng ta trong sáng hơn trong sáng tạo tác phẩm báo chí của mình. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, điều cần thiết ở mỗi người làm báo chính là ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và phong cách làm việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà Đảng và nhân dân giao phó. Vấn đề cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi người làm báo cũng như mọi cán bộ, đảng viên là: phải là con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bài nói chuyện tại hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” ngày 27/7/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp thì cần phải tiêu diệt những thói hư tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.

Từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu về báo chí cách mạng và những người làm báo cách mạng đã dày công nghiên cứu, khái quát và cụ thể hoá những vấn đề đạo đức cách mạng thành các nội dung về đạo đức của người làm báo Việt Nam. Quy định đạo đức nghề nghiệp gồm 9 điều được Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam thông qua là: “Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân; Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật; Sống lành mạnh, trong sáng, không được lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật; Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội; Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin; Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp; Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ; Giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hoá khác”.

Bất kỳ ai sinh ra và lớn lên cũng phải tu dưỡng, rèn luyện để làm tròn bổn phận của mình. Tu dưỡng là sửa cái sai, cái chưa hoàn chỉnh và xây dựng, bồi đắp cái đúng đắn, cái mới để con người hoàn thiện, tốt đẹp hơn lên. Ngày 20/5/1951, trên báo Nhân Dân số 9, Bác viết bài “Tự phê bình”, với những câu mở đầu “Dao có mài, mới sắc. Vàng có thui, mới trong. Nước có lọc, mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, mỗi người làm báo cách mạng, dù bằng cách này hay cách khác cũng đều được đào tạo, rèn luyện để nâng cao tay nghề. Tuy nhiên, về mặt đạo đức, nếu không tu dưỡng sẽ rất dễ trở nên hư hỏng. Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam cũng đã có một số trường hợp không vượt qua được sự cám dỗ vật chất tầm thường, danh lợi, dục vọng thấp hèn, kèn cựa, đố kỵ hoang mang, chệch hướng tư tưởng, dần dà tha hoá, biến chất, trở thành kẻ đầu hàng, phản bội, chạy theo địch, đổi trắng thay đen, viết bài công kích chống lại cách mạng với những luận điệu cực kỳ phản động, thông tin bóp méo sự thật, ngược lại những gì mà Đảng và nhân dân ta đã dày công xây dựng trong suốt mấy thập kỷ qua. Đặc biệt vẫn còn một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng văn hoá của báo chí cách mạng, thậm chí xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích, suy diễn chủ quan, quy kết vội vàng, áp đặt vô lối, sa đà vào những tiêu cực, yếu kém, mặt trái xã hội, xem nhẹ việc phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… Những người làm báo chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc để tìm ra các giải pháp khắc phục sửa chữa và làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn. Kết luận số 41 của Bộ Chính trị về sơ kết hai năm thực hiện Thông báo số 162 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác quản lý báo chí trong tình hình hiện nay đã chỉ rõ điều này.

Người làm báo Việt Nam có thế giới quan chủ nghĩa Mac-Lênin và nhân sinh quan người chiến sĩ cách mạng, luôn phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu “… Làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới”.

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Báo chí là công cụ lãnh đạo của Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân, người làm báo cách mạng không còn lợi ích nào khác. Với tư cách là người chiến sĩ cách mạng, dù đứng trên cương vị nào: người quản lý, biên tập, hay phóng viên, công nhân viên… người làm báo luôn có tâm nguyện trọn đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng và cho dân tộc, thực hiện bằng đượcmục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Bác Hồ đã từng dạy: “Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo”, vậy thì những người làm báo chúng ta phải suy nghĩ thế nào để những tác phẩm của mình không bị phản cảm? Tin tưởng vào những điều có thể sẽ giúp chúng ta mạnh dạn hơn nữa trong công cuộc đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm… xứng đáng với bước đi của đất nước đang hội nhập nền kinh tế quốc tế, để cho những bài viết thực sự thiết thực, bổ ích mà người đọc hằng mong mỏi.

ở Thái Bình, từ năm 1936 Đảng bộ cho xuất bản công khai tờ Tiến lên, tiền thân của báo Thái Bình ngày nay. Sau khi miền Bắc được giải phóng, Đài truyền thanh Thái Bình được thành lập, tiền thân của Đài PTTH Thái Bình ngày nay. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ, giải phóng quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí Thái Bình đã vượt qua bao thách thức, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn phát triển và trưởng thành cùng với sự phát triển của nên kinh tế - xã hội của tỉnh, sự lớn mạnh của báo giới cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi hoạt động của tỉnh qua báo Thái Bình tiến lên, Bác đã biểu dương những việc làm hay, phê phán những việc làm chưa tốt đăng trên báo. Người đã tặng 66 huy hiệu của Người cho các đơn vị, cá nhân được báo Thái Bình biểu dương. Và nhiều lần ghi bút tích trên đầu trang báo nhắc nhở những người làm báo Thái Bình phấn đấu làm tốt hơn nữa.

Sự nghiệp báo chí Thái Bình ngày càng đổi mới và phát triển, báo Thái Bình phát hành 3 kỳ một tuần, sang năm 2008 phát hành 4kỳ/tuần. Mỗi tháng xuất bản Nguyệt san Thái Bình. Các Tạp chí Văn nghệ, Văn hoá, Nhà báo Thái Bình đều có nộidung phong phú và hấp dẫn, hình thức đẹp. Số báo xuân, báo Tết, các số nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh đều in 4 màu trên giấy đẹp. Đài PTTH Thái Bình và Đài phát thanh - truyền thanh của 8 huyện, thành phố ngày càng đổi mới về cách truyền tin và hình ảnh, nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, đặc biệt là các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp, phổ biến khoa học kỹ thuật, các chuyên đề về kinh tế - xã hội, phóng sự về quê hương và con người… được khán, thính giả trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Nhiều năm qua Hội Nhà báo Thái Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là một Hội Nhà báo cấp tỉnh và thành phố hoạt động nghiệp vụ tốt, thực sự là ngôi nhà chung của những người làm báo trong tỉnh. Hàng năm Hội tổ chức hội báo xuân, giải báo chí Thái Bình; hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; tổ chức giải thể thao truyền thống, phát triển hội viên và là thành viên chính trong các cuộc thi viết của tỉnh, của các ngành… Hội thường xuyên tổ chức học tập và nâng cao nghiệp vụ, học tập, thảo luận sâu sắc Chỉ thị 37 về Nâng cao vai trò hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới; tổ chức tốt đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và các hoạt động mang tính nghề nghiệp. Phổ biến, quán triệt Thông báo số 41-TB/TW và tiến hành sơ kết hai năm thực hiện Thông báo số 162 ngày 01/12/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trong tình hình mới.

Đội ngũ làm báo trong tỉnh hiện có trên 100 người, nhiều phóng viên trẻ, hầu hết được đào tạo tại các trường Đại học báo chí, các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Một số nhà báo được bổ túc nghiệp vụ theo phong cách làm báo của nước ngoài; nhiều người đã từng được tôi luyện trong chiến đấu và công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững vàng về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Tỉnh uỷ và UBND tỉnh luôn ghi nhận công lao của các cơ quan báo chí và các thế hệ hội viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

Đợt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp để những ngưòi làm báo trong tỉnh có điều kiện rèn luyện ngòi bút của mình, có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo, cán bộ ,hội viên, phóng viên hãy nêu cao trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội, giữ vững phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, sống - làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tự giác tuân thủ nguyên tắc kỷ luật của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao các hoạt động báo chí nói chung và tổ chức Hội Nhà báo nói riêng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đội ngũ báo chí trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2007) Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt các thế hệ làm báo trong tỉnh; sinh hoạt toàn thể hội viên, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh và những người làm báo ở các đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện, thành phố, cộng tác viên các chuyên mục của các báo, đài PTTH tỉnh, các tạp chí trong tỉnh, với chủ đề “Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo cách mạng”. Đi đôi với công tác học tập, truyên truyền Hội Nhà báo tỉnh kết hợp với Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Sen tổ chức cuộc thi báo chí viết về gương người tốt việc tốt trên địa bàn toàn tỉnh, cuộc thi kéo dài từ ngày 1/5/2007 đến ngày 30/5/2008, nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, để cuộc vận động trở thành hiện thực trên quê lúa Thái Bình. Đây là cuộc thi có ý nghĩa nhất trong tỉnh Thái Bình từ trước đến nay, bởi toàn bộ kinh phí không nằm trong nguồn ngân sách nhà nước cấp./.

BDK đã BT

Nguồn tin: Hội Nhà báo Thái Bình-TG
Các tin mới
Các tin đã đăng
Viết cho ai? (04/06/2008 11:42)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật