Đề án 369
Nêu gương “Người tốt, việc tốt” (24/06/2008 16:42)
Nêu gương "Người tốt, việc tốt" là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách sinh động.

Được biết, ngay từ năm 1959, Bác Hồ đã có ý tưởng dùng Huy hiệu của Người để trao tặng cho những ai làm được những việc tốt. Lúc đó cả miền Bắc đang dấy lên phong trào “ Người mới, việc mới”.

Tháng 6-1968, Bác triệu tập các đồng chí có liên quan ở Trung ương tới bàn bạc, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào. Từ đó, phong trào “Người mới, việc mới” được thống nhất gọi thành “Người tốt, việc tốt”. Bác căn dặn: “Đối với những người tốt, làm những việc tốt, thì nên khen thưởng có thể đơn giản hơn, như tặng Huy hiệu của Bác, sẽ khuyến khích nhiều người tốt, làm nhiều việc tốt hơn nữa để so người tốt làm việc tốt ngày càng đông đảo gấp bội, là có lợi cho đất nước”. Thực hiện chỉ thị của Bác, các ngành, các giới nô nức xây dựng và phát triển phong trào. Mùa xuân 1969, những tập sách “Người tốt, việc tốt” của các ngành, các giới được xuất bản. Đội ngũ những người làm báo thì xem “Người tốt, việc tốt” là một thể loại của báo chí tuyên truyền. Hầu hết các báo, tập chí xây dựng thành các chuyên mục và định kỳ tổ chức các cuộc thi viết gương “Người tốt, việc tốt”. Phải nói rằng phong trào “Người tốt, việc tốt” đã thiết thực cổ vũ và khuyến khích thanh niên ra chiến trường chống Mỹ, cứu nước; động viên nhân dân ta ra sức thi đua xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền . Khi phong trào phát triển, Bác đã phấn khởi ngợi khen: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Phải làm sao cho mỗi bông hoa đã đẹp, lại đẹp hơn để rừng hoa dân tộc càng thêm đẹp”…

Hiện nay, ở tỉnh nhà có các tờ báo Quảng Ninh, Hạ Long, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh và một số ngành, giới thường xuyên ra các tập thông tin tuyên truyền. Công bằng mà nhìn nhận, thì ở các ấn phẩm trên không duy trì mục “Người tốt, việc tốt” thường xuyên. Có tờ báo không có mục này. Những gương “Người tốt, việc tốt” thi thoảng mới xuất hiện, khiến người đọc cảm giác như hiện nay “Người tốt, việc tốt” của vùng mỏ hiếm quá!?

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước đang đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng tôi nghĩ rằng, đối với các nhà báo và anh chị em cộng tác viên của tờ báo trong tỉnh, nên có việc làm thiết thực, tiếp tục và tích cực viết “Người tốt, việc tốt” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và chỉ đạo thực hiện từ gần 50 năm trước. Đẩy mạnh việc nêu gương “Người tốt, việc tốt” hơn nữa, các phương tiện thông tin của chúng ta, góp phần đề kháng “sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền…” như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã chỉ rõ. Đây là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt và quê hương Quảng Ninh yêu quý của chúng ta./.

Hà Phàn

Nguồn tin: Người làm báo Quảng Ninh - NT
Các tin mới
Các tin đã đăng
Viết cho ai? (04/06/2008 11:42)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật