Văn bản pháp quy
Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Ưu tiên người có công trong tuyển dụng công chức (17/03/2010 15:34)

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/5/2010.

3 nhóm đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo Nghị định, sẽ có 3 nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên được cộng từ 10 đến 30 điểm trong tuyển dụng công chức.

Cụ thể, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tiếp đến, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi hoặc xét tuyển.

Nhóm đối tượng được ưu tiên cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển là: người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

4 môn thi tuyển công chức

Nghị định quy định rõ, người tham gia thi tuyển công chức sẽ thi 4 môn: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng.

Trong đó, môn thi kiến thức chung sẽ thi viết 1 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ thi viết 1 bài và thi trắc nghiệm 1 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học như đã quy định trong 4 môn thi tuyển công chức.

Môn ngoại ngữ: thi viết hoặc thi vấn đáp 1 bài một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì việc thi môn ngoại ngữ được thay thế bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 1 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.

Bài thi dự tuyển công chức được chấm theo thang điểm 100. Trong đó, môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số và môn tin học văn phòng được tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Điểm môn kiến thức chung tính hệ số 1; môn nghiệp vụ chuyên ngành phần bài thi viết tính hệ số 2 và phần bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Nghị định nêu rõ, người trúng tuyển trong kỳ thi công chức phải có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí làm việc.

Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển./.

Nguồn tin: Theo CPV - H
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật