Văn bản Hội nhà báo Việt Nam
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011 (19/04/2011 09:27)

Ngày 16/4/2011, tại Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011. Sau đây là toàn văn nội dung:

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38 /BC-HNBVN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                

                                                               Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011
A- Kết quả hoạt động năm 2010
 
Thực hiện chương trình công tác của năm 2011, hôm nay Hội nhà báo Việt Nam chúng ta tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011.
 
Năm 2010 là năm kết thúc nhiệm kỳ VIII, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu HNB VN lần thứ IX, tổ chức thành công tháng 8 năm 2010, đề ra một loạt công việc để triển khai nhằm củng cố và phát triển toàn diện tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của báo giới Việt Nam. Năm 2010 cũng là năm làm việc hết sức có trách nhiệm và hiệu quả của báo chí và truyền thông cả nước, thông tin về nhiều sự kiện trong đại của đất nước và của Hội Nhà báo: 80 năm thành lập Đảng, 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 85 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo. Và bước sang năm 2011, ngay từ đầu năm, báo giới cả nước tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp.
 
Để làm được tất cả những việc đó, giới báo chí đã có nhiều nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai liên tiếp xảy ra ở trong nước, phát hành báo chí gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các nhà báo- viên ở từng cấp Hội vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mình vào thành công chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả hoạt động của các cấp Hội năm 2010 được tập trung vào các nhiệm vụ công tác chủ yếu sau:
 
I- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác Hội
1- Công tác thông tin báo chí
Các cấp Hội với gần 18.000 hội viên, làm việc tại hơn 700 cơ quan báo chí trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của cơ quan quản lý báo chí, đã đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Báo chí đi đầu trong việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Hệ thống báo chí cả nước cũng khẳng định rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, vai trò phản biện xã hội, qua đó tham mưu, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém.
 
Đồng thời, báo chí đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống các âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng và tính chiến đấu cao. Nhiều vụ việc tiêu cực đã được các cơ quan báo chí phát hiện, đưa ra ánh sáng. Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, có mặt sớm nhất ở những nơi xảy ra thiên tai, lũ lụt, thực hiện vai trò xung kích của lực lượng báo chí cách mạng.
 
Báo chí có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, văn hoá cho nhân dân. Hệ thống báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Thông qua các phương tiện phát thanh, truyền hình, báo in và báo mạng, thông tin về những thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được tăng cường, góp phần tích cực thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các hội viên - nhà báo còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động đóng góp tiền của, vật chất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tai nạn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những địa phương còn khó khăn về kinh tế.
 
Để có được những thành tích đó, các cấp Hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí cả về chính trị lẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, với tất cả tinh thần cầu thị và trách nhiệm của mình, cũng cần nhấn mạnh rằng ngoài ưu điểm, thành tích, báo chí chúng ta còn có những yếu kém, hạn chế cần khắc phục. Đó là một vài cơ quan báo chí đôi lúc chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, ở một chừng mực nào đó bị ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường, đưa tin giật gân, câu khách, đi quá đà trong việc thông tin về một sự kiện. Một số tờ báo, kể cả báo mạng đưa tin nhanh, nhiều về những thông tin tiêu cực, về cái gọi là "tiền, tình, tù tội", tạo cảm giác không cân đối về xã hội đang phát triển tích cực. Đó là chưa kể báo chí đôi khi còn vội vàng thông tin sai sự thật....
 
 2) Thực hiện các chương trình hoạt động của Hội
Nhiều cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tích cực tham gia Giải báo chí quốc gia, giải báo chí các bộ, ngành, đoàn thể, giải báo chí của địa phương, đặc biệt là cuộc thi sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí về đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, 49 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có giải báo chí riêng. 
Hội báo Xuân ở trung ương và tổ chức ở các địa phương trong cả nước bản thân nó đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa hàng năm được dư luận quan tâm. Hội báo Xuân toàn quốc năm 2010 được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của hàng ngàn ấn phẩm của trên 700 cơ quan báo chí các cấp Hội gửi về tham gia, phản ánh đậm nét các sự kiện lớn của đất nước, khí thế vươn lên của dân tộc.
Các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đã tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo và quản lý báo chí theo qui chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Hội Nhà báo các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao v.v. góp phần tập hợp, cổ vũ, động viên, giáo dục ý thức cộng đồng trong đội ngũ nhà báo- hội viên. Nhiều cơ quan báo chí và tổ chức Hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động đóng góp tiền của, vật chất ủng hộ nạn nhân bị thiên tai, tai nạn trong nước và quốc tế. Trung ương Hội cũng tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo tại huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tặng tủ sách cho các đồn biên phòng. Trong năm, các cơ quan báo chí đã xây dựng hoặc đóng góp vào các quĩ nhân đạo, từ thiện hàng chục tỷ đồng, xây dựng gần 200 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...
 Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện tương đối tốt, có tác dụng khuyến khích, động viên. Hình thức sinh hoạt, thi đua theo cụm các Hội Nhà báo đã được nhân rộng ra cả nước. Hầu hết các cụm duy trì sinh hoạt đều đặn, là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội bổ ích, thiết thực. Tại Hội nghi tổng kết công tác năm 2009, đã có 15 đơn vị Hội được tặng Cờ thi đua, 144 tập thể và 219 cá nhân được tặng Bằng khen về các thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và xây dựng Hội. 386 hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.
Công tác xây dựng tổ chức Hội, củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan Hội các cấp được quan tâm. Trong năm 2010 các cấp Hội đã làm thủ tục thành lập 12 Chi hội và kết nạp 995 hội viên mới, nâng tổng số tổ chức Hội lên 263 (gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 16 Liên chi hội, 184 Chi hội), và tổng số hội viên đã lên 17.763. Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cũng từng bước được kiện toàn, củng cố về tổ chức và điều kiện hoạt động. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, điều kiện hoạt động của các tổ chức Hội được cải thiện đáng kể. Có những Hội ở các tỉnh, thành phố từ chỗ không có trụ sở làm việc, nay đã có trụ sở khang trang, từ chỗ có 1/2 hay 1 biên chế chuyên trách công tác Hội nay đã có số biên chế tăng gấp đôi, gấp ba, với kinh phí hoạt động được cấp tăng nhiều lần, lên tới 200, 300, cao nhất là 950 triệu đồng/năm, thấp nhất là 50 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, không phải Hội Nhà báo nào cũng được ưu tiên như thế. 
Ngoài kinh phí chi thường xuyên được cấp, một số Hội Nhà báo tỉnh, thành phố còn được lãnh đạo tỉnh hỗ trợ thực hiện các hoạt động, các đề án cụ thể. 20 đơn vị sử dụng chuyên môn, nghiệp vụ của mình ra các ấn phẩm chuyên đề, đã huy động thêm được kinh phí hoạt động như HNB Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai v.v.
 Hầu hết các HNB tỉnh, thành phố được bố trí chỗ làm việc: 30 Hội có trụ sở riêng, 20 đơn vị có ô tô riêng phục vụ công tác. Một số Hội có trụ sở khang trang như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Thái Bình, Yên Bái. Nhưng một số Hội chỗ làm việc chỉ tạm đủ cho cán bộ chuyên trách Văn phòng. 54 đơn vị có biên chế được hưởng quỹ lương Nhà nước, trong đó 25 đơn vị có từ 3 đến 7 biên chế, cao nhất là Thanh Hoá 7 biên chế. Kế đến, Yên Bái 6 biên chế, các nới khác có 5 biên chế (TP.Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương), thông thường có từ 1 đến 4 biên chế. 40 đơn vị còn hợp đồng thêm lao động ngoài số biên chế hưởng quỹ lương. Nhưng cũng còn 3 tỉnh chưa có biên chế chuyên trách công tác Hội.
Nhiều tổ chức Hội ở địa phương và Trung ương được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội cơ quan chủ quản quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất và thời gian hoạt động. Nhờ đó vai trò, vị trí, chất lượng hoạt động công tác Hội được nâng cao.
Sự chủ động, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Hội, các cán bộ Hội chuyên trách các cấp đã được cải thiện. Kinh nghiệm cho thấy, ở những nơi cán bộ Hội nhiệt tình, năng động, chịu khó tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động thì ở đó vai trò của Hội được đề cao, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ và được tạo điều kiện hoạt động. Và ngược lại, dù điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều thuận lợi, nhưng cán bộ Hội không nhiệt tình thì vai trò của Hội không được thể hiện rõ. Vấn đề đặt ra là cần quan tâm hơn nữa, động viên, khuyến khích cả vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ Hội.
Năm 2010, Hội có nhiều hoạt động lớn, Cơ quan Trung ương Hội đã giúp triển khai, thực hiện tốt nhiều công việc. Tinh thần chủ động trong công tác của cán bộ nhân viên ở cơ quan trung ương Hội được phát huy, chất lượng hoạt động được cải thiện. Văn phòng Hội và các Ban chuyên môn, tuy biên chế không nhiều, nhưng đã tập trung làm tốt những công việc như tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Hội tổ chức tốt Đại hội Đại biểu HNB lần thứ IX, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo Hội về quản lý báo chí, nâng cao vị trí, vai trò của các cấp hội. Cơ quan Trung ương Hội đã hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện 9 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; kỷ niệm 60 năm thành lập Hội, 85 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa giáo dục cao như khánh thành Nhà trưng bày di tích lịch sử Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, các cuộc Hội thảo khoa học toàn quốc “Phát triển một nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp”; giao lưu các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới; liên hoan toàn quốc tiếng hát các nhà báo lần thứ 2 tổ chức thành công tại Hà Nội.
Ngay sau Đại hội IX được tổ chức thành công, Văn phòng Hội cùng các đơn vị chức năng đã giúp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Thi đua yêu nước, Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2010 và xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo giai đoạn 2011- 2015. Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Văn phòng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt khối báo chí tham gia diễu hành ngày 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình, và phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố Hà Nội tổ chức thành công giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, được dư luận xã hội đánh giá cao.
Những công việc lớn hiện đang được tổ chức thực hiện là phối hợp, giám sát các bên có liên quan thúc đẩy tiến độ xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; triển khai xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam (dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay); Triển khai công tác hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; chương trình hoạt động đối ngoại. Năm 2010, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức được 31 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với 661 lượt hội viên Hội Nhà báo tham dự và tổ chức 8 Hội thảo báo chí cho 187 lượt hội viên, tập trung vào các chủ đề: nâng cao chất lượng nghiệp vụ báo chí; các khoá bồi dưỡng, cụ thể hóa các quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí, cẩm nang báo chí viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS… Một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung vào bồi dưỡng, nâng cao các thể loại báo chí, đi sâu viết về xây dựng Đảng, và tổ chức sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại, quản lý ban biên tập…Các câu lạc bộ chuyên ngành do Nhà Văn hoá điều hành, sinh hoạt tương đối đều đặn, được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.
Công tác của Ban Kiểm tra hướng vào nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, các nghị quyết của Hội, hoạt động của các cấp Hội. Ban tiếp tục kiện toàn hệ thống cán bộ kiểm tra ở các địa phương để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Công tác can thiệp bảo vệ quyền hành nghề của hội viên và kiểm tra việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam cũng được Ban chủ động thực hiện, đề xuất với Lãnh đạo Hội xử lý. Trang web của Hội Nhà báo Việt Nam đang trên con đường trở thành diễn đàn của Hội viên.
 Trong năm 2010, tạp chí Người làm báo đã có những bước đột phá mới “Đổi mới nội dung và hình thức” nhưng vẫn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận nghiệp vụ báo chí với thực tiễn cuộc sống. Tạp chí tích cực tìm giải pháp nhằm từng bước tăng số lượng phát hành, tăng doanh thu quảng cáo. Tạp chí đang từng bước kiện toàn về tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị được giao.
Báo Nhà báo & Công luận trong năm 2010 tuy có nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan, nhưng đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cố gắng đảm bảo đời sống của cán bộ, phóng viên, duy trì ổn định tờ báo, không để xảy ra sai sót. Báo đã triển khai một số giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của tờ báo, về các quy định, quy chế cũng như từng bước kiện toàn công tác tổ chức của báo. Năm 2010 báo đã từng bước cân đối được thu– chi, phấn đấu đưa tờ báo phát triển lên một bước mới theo Đề án phát triển báo giai đoạn 2010 – 2015 đã trình Thường trực thường vụ Hội.
Tuy nhiên, để cơ quan Trung ương Hội, các đơn vị chức năng của nó trở thành chỗ dựa tin cậy của các cấp Hội, thì vẫn còn nhiều việc phải làm, như xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tiếp tục đầu tư thêm về nhiều mặt
 II. Những yếu kém, hạn chế:
Bên cạnh những mặt công tác nêu trên, được các cấp Hội triển khai và hưởng ứng một cách tích cực nhằm xây dựng Hội của chúng ta thực sự trong sạch và vững mạnh, Hội chúng ta còn có một số mặt yếu kém làm hạn chế vai trò của Hội ta với tư cách là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, hạn chế sự đóng góp của từng Hội viên. Đó là:
1- Một số cấp Hội chưa thực sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chưa chủ động sáng tạo, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Hoạt động Hội ở một số Liên chi hội và Chi hội trực thuộc còn yếu hoặc còn mang tính hình thức.
2- Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp Hội với cơ quan báo chí ở một số nơi chưa tốt. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí chưa tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức Hội.
3- Ý thức xây dựng Hội của một bộ phận hội viên chưa cao, có hội viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hội.
4- Nhiều cấp Hội đã làm tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, tuy nhiên việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở không ít tổ chức cơ sở Hội nặng về hình thức, chưa có giải pháp tổ chức và giám sát việc “làm theo” của hội viên. 
5- Vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội, hoạt động báo chí ở một số cấp Hội còn yếu. Việc tham gia vào công tác chỉ đạo và quản lý báo chí của một số Hội Nhà báo tỉnh,thành phố còn hạn chế, chưa được thể rhiện rõ theo chức năng, nhiệm vụ.
Nguyên nhân của yếu kém, hạn chế
1- Cấp uỷ, chính quyền một số địa phương, một số cơ quan chủ quản báo chí chưa chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của Hội Nhà báo, do đó chưa quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội nhà báo hoạt động, chưa bố trí cán bộ có năng lực làm công tác Hội.
 2- Nhiều nơi cán bộ chuyên trách Hội còn thiếu về số lượng và yếu về nghiệp vụ công tác Hội; cán bộ hội kiêm nhiệm do bận nhiều công tác chuyên môn nên chưa quan tâm đến công tác Hội; mặt khác, chính sách đối với cán bộ Hội chưa khuyến khích những người có năng lực chuyển sang làm công tác Hội; Trung ương Hội chưa chú ý thích đáng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội các cấp.
B- Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011
Năm 2011 là năm đầu cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Hội Nhà báo tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thách thức, kể cả thách thức vượt lên chính mình để phát triển. Mục tiêu chung đặt ra là các cấp Hội phải tiếp tục phấn đấu tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh các mặt công tác Hội, tiếp tục nâng cao vai trò và vị trí của Hội với tư cách là một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp.
Các nhiệm vụ chính đặt ra cho các cấp Hội phấn đấu thực hiện là:
I- Giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, qua đó nắm bắt đầy đủ chủ trương chiến lược của Đảng, thể hiện bản lĩnh của nhà báo- chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng.
- Tăng cường ý thức học tập, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 9 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
- Tổ chức triển khai chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Hội nhà báo Việt Nam khóa IX. Các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với điều kiện hoạt động của mình.
2- Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động của các cấp hội;
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị 37 và Thông báo kết luận số 221 của Ban Bí thư, Chỉ thị 919/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh hoạt động của các chi hội với vai trò là hạt nhân hoạt động của Hội, lấy chuyên môn làm nhiệm vụ trung tâm, công tác Hội làm phương tiện củng cố và phát huy vai trò, vị trí của Hội. Phát huy vai trò hoạt động của Cụm theo vùng và khu vực để đẩy mạnh công tác Hội thông qua các chưong trình Hội thảo, trao đổi nghiệp vụ.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua, coi đó là phương thức, phương tiện xây dựng Hội; thực hiện đúng Quy chế thi đua- khen thưởng làm động lực phát huy tính tích cực của Hội viên, tổ chức Hội.
- Tổ chức thành công Giải báo chí quốc gia năm 2010, tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm 04 năm thực hiện Giải báo chí quốc gia nhằm phát huy hiệu quả của Giải trong hoạt động nghiệp vụ của các cấp Hội.
- Tổ chức các lớp tập huấn công tác Hội, công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Điều lệ hội (sửa đổi, bổ sung) mới được phê chuẩn.
- Hoàn thành công trình xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; tiếp tục hoàn thiện và triển khai Đề án Bảo tàng báo chí Việt Nam;
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các cấp Hội trung ương và địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011- 2015 Chính phủ vừa phê duyệt.
- Triển khai công tác đối ngoại theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với Hội Nhà báo các nước trong và ngoài khu vực.
 Trên đây là kết quả hoạt động năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Hội Nhà báo Việt Nam. Thay mặt Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội, Thường trực thường vụ nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên các cấp Hội đã làm việc có hiệu quả trong năm qua, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2010 và hy vọng trong năm 2011 toàn thể cán bộ, hội viên toàn Hội không ngừng đoàn kết và cố gắng hơn nữa để thực hiện thắng lợi các công tác được giao.
                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
                                   Hà Minh Huệ
                                        Đã ký
                                                    
 

 

Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật